வேலைக்காரன் (2017)

ஆடம்பரத் தேவைகளுக்காகத் தமது அத்தியாவசியத் தேவைகளைச் சமரசம் செய்து கொள்ளும் நடுத்தர வர்க்கத்தைக் இலக்கு வைத்து, பன்னாட்டு நிறுவனங்களால் அதே நடுத்தர வர்கத்துத் தொழிலாளிகளைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்படும் … More

அருவி (2017)

தனிமனிதத் தேவைகளைக் கருத்திற் கொண்டு கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கும் சமூகக் கோட்பாடுகளில் இருந்து, சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளால் திசை திருப்பப்பட்ட பெண், சமூகத்தால் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், தன் மீது திணிக்கப்பட்டிருக்கும் … More

மாயவன் (2017)

புதுமுகங்களின் படம் தானே என அசமந்தப் போக்குடன் நீங்கள் திரையரங்கத்திற்குச் செல்வீர்களாயின் நிச்சயம் உங்களுக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம் காத்திருக்கிறது. தனது சிந்தையில் பதிந்திருக்கும் நினைவுகளின் தொகுப்பினை நவீன … More

அண்ணாதுரை (2017)

திருப்புமுனைக் காட்சிகளை கதை நகரும் போக்கில் வைக்க வேண்டும்; விடுத்து அக்காட்சிகளை முன்னிறுத்தியே கதையை எழுதினால் திரைக்கதை போதிய பிடிமானமற்றுச் சலம்பலாய் அமைந்து விடுமென்பதற்குச் சரியான உதாரணமாக … More