தானா சேர்ந்த கூட்டம் (2018)

நகைச்சுவைப் படங்களுக்குத் தர்க்கமுரண்பாடுகள் பார்க்கத் தேவையில்லை என்பது சரி தான். அதற்காக தர்க்க முரண்பாடுகளே பார்க்கக் கூடாது என்பதற்காகவே ஒரு படத்தை நகைச்சுவைப் படமாக எடுப்பதென்பது எந்த … More