கோமாளி கிங்ஸ் (2018)

நடுத்தர வர்க்கத்துக் குடும்பத்தின் பகட்டு வாழ்க்கைக்காக எந்திரமாக உழைத்து நிகழ்கால அற்ப சந்தோஷங்களுக்காக வருங்கால நிம்மதியைத் தொலைத்து விட்டு கடனட்டையிலே வாழ்க்கை நடாத்தும் வெளிநாட்டு வாசி ஒருவனுக்கு, … More