உன் மேல் பிழை (குறும்படம்)

Impression எனும் ஒருவரை ஒருவர் ஈர்க்கும் அழகான உணர்வானது புறத் தோற்றத்தைச் சார்ந்திருக்கும் வெறும் வார்த்தைப் பிரயோகமல்ல; அது உள்ளத்தைப் பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடி; இதயத்தைத் தொடுவதென்பதே அதன் … More