தொலைவினிலே வானம் (கோடீஸ்வரன்)

முடங்கிப் போன படைப்புகளால் வெளித்தெரியாமல் காணாமல் போன பாடல்கள் ஏராளம். எப்போதாவது அந்தப் பாடல்கலைக் கேட்கும் சந்தர்ப்பம் மீண்டும் கிடைத்தால் நினைவுகள் மெல்ல மெல்ல பின்னோக்கி அசை … More

நாடோடிப் பாட்டுப் பாட (ஹரிச்சந்திரா)

நாடோடிப் பாட்டுப் பாட தந்தன தந்தன தாளம் நாடெங்கும் காதலாலே நெஞ்சினில் ஆயிரம் தாளம் சில பாடல்கள் அதிகம் கேட்க வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை. வருடங்கள் எத்தனை உருண்டோடினாலும் … More