தானா சேர்ந்த கூட்டம் (2018)

நகைச்சுவைப் படங்களுக்குத் தர்க்கமுரண்பாடுகள் பார்க்கத் தேவையில்லை என்பது சரி தான். அதற்காக தர்க்க முரண்பாடுகளே பார்க்கக் கூடாது என்பதற்காகவே ஒரு படத்தை நகைச்சுவைப் படமாக எடுப்பதென்பது எந்த … More

வேலைக்காரன் (2017)

ஆடம்பரத் தேவைகளுக்காகத் தமது அத்தியாவசியத் தேவைகளைச் சமரசம் செய்து கொள்ளும் நடுத்தர வர்க்கத்தைக் இலக்கு வைத்து, பன்னாட்டு நிறுவனங்களால் அதே நடுத்தர வர்கத்துத் தொழிலாளிகளைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்படும் … More