அருவி (2017)

தனிமனிதத் தேவைகளைக் கருத்திற் கொண்டு கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கும் சமூகக் கோட்பாடுகளில் இருந்து, சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளால் திசை திருப்பப்பட்ட பெண், சமூகத்தால் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், தன் மீது திணிக்கப்பட்டிருக்கும் … More