மாயவன் (2017)

புதுமுகங்களின் படம் தானே என அசமந்தப் போக்குடன் நீங்கள் திரையரங்கத்திற்குச் செல்வீர்களாயின் நிச்சயம் உங்களுக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம் காத்திருக்கிறது. தனது சிந்தையில் பதிந்திருக்கும் நினைவுகளின் தொகுப்பினை நவீன … More