ஸ்பைடர் (2017)

எதிர்பாராத நேரத்தில் அறிமுகமில்லாத மனிதர்களுக்கு எதிர்பார்ப்பில்லாமல் செய்யும் உதவி தான் மனிதாபிமானம்; அதுக்காக ரொம்பவும் மெனக்கடத் தேவையில்லை. முகப்புத்தகத்தில் பதிவுகளை Like, Share செய்யும் நேரத்தில் சக … More

வனமகன் (2017)

இயற்கையையே காவலரணாகக் கொண்டு வெளியுலகத் தொடர்பில்லாமல் வாழும் அழிந்து வரும் மனிதத் தன்மையின் எச்சங்களான பழங்குடியினர், தமது வாழ்வாதாரமான காட்டு வளத்தை அபிவிருத்தி என்னும் பகட்டு மொழியைப் … More