நாடோடிப் பாட்டுப் பாட (ஹரிச்சந்திரா)

நாடோடிப் பாட்டுப் பாட தந்தன தந்தன தாளம் நாடெங்கும் காதலாலே நெஞ்சினில் ஆயிரம் தாளம் சில பாடல்கள் அதிகம் கேட்க வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை. வருடங்கள் எத்தனை உருண்டோடினாலும் … More

ஒரு பூ எழுதும் கவிதை (பூவேலி)

தமிழ்த்திரை இசையைப் பொறுத்தவரை 90 களின் முற்பகுதி ரஹ்மானின் வருகைக்குப் பின் எவ்வாறு பரிணாம மாற்றம் கண்டதோ அது போல் வித்தியாசகரின் வளர்ச்சி மற்றும் யுவன், கார்த்திக் … More