மூன்றெழுத்து அது மூன்றெழுத்து (காசளவு நேசம்)

அமைதியான சூழலில் கண்களை மூடிக் கேட்டால் வேறோர் தளத்திற்கே அழைத்துச் செல்லும் தமிழ் Gazal வகையறாப் பாடல். இது பாலச்சந்தரின் காசளவு நேசம் தொடரில் இடம்பெற்றது. இதுவரை … More