குற்றம் 23 (2017)

திறமை இருந்தும் தகுந்த வாய்ப்பின்றித் தவித்த அருண்விஜய்க்கு சரியான ப்ரேக் கொடுத்தது தடையறத் தாக்க. தொடர்ந்து என்னை அறிந்தால், குற்றம் 23 என அவர் காட்டும் பரிமாணம் … More