உச்சி முதல் பாதம் வரை (செங்கோட்டை)

80 களின் இறுதியில் அறிமுகமாகி இருப்பினும் சரியான வாய்ப்புக்கள் அமையாமல் தடுமாறிக் கொண்டிருந்த வித்யாசாகர் க்குப் பொருத்தமான களம் அமைத்துக் கொடுத்தது அர்ஜுனின் ஜெய் ஹிந்த். அதனால் … More

நாடோடிப் பாட்டுப் பாட (ஹரிச்சந்திரா)

நாடோடிப் பாட்டுப் பாட தந்தன தந்தன தாளம் நாடெங்கும் காதலாலே நெஞ்சினில் ஆயிரம் தாளம் சில பாடல்கள் அதிகம் கேட்க வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை. வருடங்கள் எத்தனை உருண்டோடினாலும் … More