லைலா லைலா நீ தானே (நந்தினி )

லைலா லைலா நீ தானே அந்த லைலா குயிலா மயிலா நீ காதல் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலா இந்தப் பாடல் பலருக்கு நினைவிருக்க வாய்ப்பில்லை. பள்ளிக்கால நினைவுகளை பசுமையாக்கிய … More

நீ இல்லை நிலவில்லை (பூச்சூடவா)

விட்டு போன மெட்டுக்களை மீட்டிப் பார்ப்பதில் எத்தனை சுகம். 1997 இல் வெளியான பூச்சூடவா சிம்ரனுக்காகவே பரவலாகப் பார்க்கப்பட்ட படம். அதே வருடம் ஒன்ஸ் மோரில் அறிமுகமாகி, … More